Relikwie II stopnia

Każdy może otrzymać obrazek z relikwiami „ex indumentis”, czyli cząstkami z ubrań Św. Szarbela Makhlouf, Św. Nee’metallah El-Hardini lub bł. Stefan Ne’me El-Lehfedi.

Jak otrzymać taką relikwię? Wystarczy wysłać na poniższy adres list z prośbą, w którym należy umieścić drugą kopertę z wyraźnie napisanym swoim adresem i naklejonym znaczkiem pocztowym (UWAGA: proszę tej koperty w środku nie zaklejać).

Po otrzymaniu listu, wyjmiemy taką gotową kopertę z Twoim adresem i z przyklejonym znaczkiem, włożymy tam obrazek z relikwiami świętymi odeślemy z powrotem.

Do koperty dołączymy również inne informacje o maronickiej fundacji misyjnej w Polsce oraz o naszych misjach w Libanie i na bliskim wschodzie.

Darowizny przeznaczone będą na pomoc do Libanu.

Adres:

Kustosz Maronickiej Fundacji Misyjnej
ul. św. Józefa 1/3, furta klasztorna
51 –329 WROCŁAW, Polska

Relikwię II stopnia można także otrzymać zwracają się z prośbą do sanktuarium w Libanie:

Sanktuarium Św. Szarbela 
Klasztor pw. św. Marona
Annaya – Jbeil – Liban
info@saintcharbel.com

Sanktuarium Św. Rafki
Klasztor pw. św. Józefa
Jrabta – Batroun – Liban
sainterafqa@live.com

Kochani: Relikwie nie podlegają opłacie i dzielimy się nimi jako Bożym darem.

Zachowując Kan. 1190 Kodeksu Prawa Kanonicznego w żadnym wypadku nie należy zarzadzać kwotę za relikwie. Wierni mają to dostać za darmo a udzielania się należy bezwzlędnie usuwać wszelkie pozory transakcji lub handlu.