spot_img

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Maronicka Fundacja Misyjna gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o użytkownikach odwiedzających jej domeny.

 • Jako Fundacja kładziemy ogromny nacisk na poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy. Staramy się nie identyfikować naszych użytkowników, a zbierane w dziennikach logów dane wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem.
 • Oświadczamy również, że wyłącznym administratorem danych, w tym danych osobowych w serwisach Fundacji jest  Maronicka Fundacja Misyjna im. św. Szarbel w Polsce – المؤسسة المارونية الإرسالية في بولندا شفيع المؤسسة مار شربل .
 • Zdajemy sobie sprawę z tego, że odwiedzający naszą stronę mogą być zaniepokojeni informacjami, które nam dostarczają i jak z nich korzystamy. Niniejsza polityka prywatności odnosi się do tych obaw i naszego zaangażowania w ochronę Twojej prywatności na tej stronie.
 • Informacje, które otrzymujemy od Ciebie, służą do ulepszania treści i dostarczania informacji, produktów i innych usług dostępnych za pośrednictwem maronici.pl, gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o użytkownikach odwiedzających jej domeny.
 • Niniejsza Polityka prywatności może być co jakiś czas zmieniana lub aktualizowana i zalecamy okresowe jej przeglądanie.

Dane Osobowe

 • Jeśli chcą się Państwo z nami skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym wykonywania przysługujących Państwu praw, prosimy wysłać do nas e-mail na adres biuro@maronici.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a Maronicką Fundacją Misyjną, marketingu bezpośredniego usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Rejestracja w Portalu nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z usługi Newsletter.
 • W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na Portalu, formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w Portalu. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
 • Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Maronickiej Fundacji Misyjnej wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.
 • Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Maronicki Fundacji Misyjny
 • Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym.
 • W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@maronici.pl

Zakres Danych

 • Na potrzeby świadczenia usług na Portalu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, kod pocztowy, nr telefonu, kraj pochodzenia. Dodatkowo na Portalu zbieramy także informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Portal.

Pliki Cookies

 • maronici.pl można korzysta z plików cookies w celach:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zapamiętania podejmowanych przez Użytkownika interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych;
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Linki do innych stron

 • Ta strona internetowa może zawierać linki (linki) do innych stron. Pamiętaj, że Maronicka Fundacja Misyjna nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na tych stronach.
 • Zachęcamy do zauważenia, kiedy opuszczasz naszą stronę internetową i czytasz oświadczenia dotyczące prywatności każdej strony internetowej, która zbiera dane osobowe i identyfikowalne.
 • Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się wyłącznie do informacji zebranych przez serwis internetowy Maronicka Fundacja Misyjna.

Mechanizmy, które będziesz mógł spotkać na naszych stronach, to:

Google Analytics (więcej informacji na stronie: google.com/analytics/);
Facebook i Pixel Facbook (więcej informacji na stronie: facebook.com);
Hotjar (więcej informacji na stronie: hotjar.com);
Instagram (więcej informacji na stronie: Instagram.pl);
Pinterest (więcej informacji na stronie: Pinterest.pl);
Twitter (więcej informacji na stronie: Twitter.pl);
Youtube (więcej informacji na stronie: www.youtube.com);
GetResponse (więcej informacji na stronie www.getresponse.pl);
Esri (więcej informacji na stronie: www.Esri.pl);
PayU (więcej informacji na stronie: payu.pl);
PayPal (więcej informacji na stronie: paypal.pl);
FirstData (więcej na stronie: firstdata.com);

Kalkulator Darowizn:

*UWAGA: Nasze wyliczenie ma charakter szacunkowy i jego celem jest zwiększenie świadomości na temat mechanizmu odliczenia od dochodu. Ma to zachęcać Polaków do dobroczynności! Oczywiście dołożyliśmy wszelkich starań, aby zweryfikować aktualność i poprawność naszego kalkulatora, ale zawiera on kilka koniecznych uproszczeń. Jeśli chcesz poznać dokładne wyliczenie, skonsultuj się z księgowym bądź doradcą podatkowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność zeznań podatkowych wypełnionych na podstawie naszego szacunku.

Co może być darowizną?

Najpopularniejszą formą przekazywanych darowizn jest wsparcie finansowe. Pamiętaj jednak, że przekazać i odliczyć od dochodu możesz także darowizny rzeczowe (np. komputery, meble etc.), a także oddaną krew lub osocze.

Pamiętaj jednak, że darowizną nie jest 1% podatku przekazywany organizacjom pożytku publicznego przy rozliczeniu podatkowym. Zobacz też niżej opisane tegoroczne przepisy dotyczące darowizn przeznaczonych na walkę z COVID, których nie uwzględniamy w kalkulacjach.

Czym jest dochód? Mam wpisać kwotę brutto czy netto?

W skrócie dochód to przychód (brutto) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu – najczęściej mieści się gdzieś pomiędzy brutto a netto. Swój ubiegłoroczny dochód możesz znaleźć w zeszłorocznym zeznaniu podatkowym, do pobrania z serwisu podatki.gov.pl (wybierając „PIT”, następnie „Twój e-PIT” i wreszcie zakładkę „złożone dokumenty”). W zależności od formularza kwotę tę znajdziesz w innym miejscu, warto szukać kolumny „Dochody” i wiersza „Razem”, oznaczającego roczną sumę dochodów.

Dla uproszczenia jednak możesz wpisać swoje zarobki netto – wtedy wyliczona kwota darowizn będzie zaniżona o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent, ale będziesz miał pewność, że zmieścisz się w limicie 6% (PIT) lub 10% (CIT)! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, polecamy zajrzeć tutaj (dla podatków CIT) lub tutaj (dla osób fizycznych, podatków PIT).

Jak udokumentować darowiznę?

W przypadku darowizny pieniężnej potrzebny jest dowód wpłaty darowizny na rzecz konkretnej instytucji, na przykład w postaci potwierdzenia przelewu. Również w przypadku darowizny innej niż pieniężna będziesz potrzebował dokumentów, z których wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu. Z kolei informacje na temat tego, jak odliczyć od dochodu przekazaną krew lub osocze znajdziesz tutaj.

Wszystkie dokumenty powinieneś przechowywać na wypadek ewentualnej weryfikacji Twojego zeznania, ale nie musisz ich załączać w chwili jego wypełniania – tam podajesz jedynie sumę wszystkich darowizn za miniony rok.

Jak odliczyć darowiznę?

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu dodając odpowiednie informację – sumaryczną kwotę darowizn – w formularzach PIT-37, PIT-36, PIT-28 oraz uzupełniając załącznik PIT/O.

Jak dużą kwotę mogę maksymalnie odliczyć?

Darowizny na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego i krwiodawstwa podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% (PIT) lub 10% (CIT) dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła podlegają odliczeniu w pełnej kwocie dokonanej darowizny. W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa – przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew lub jej składniki.

Co jeśli rozliczam się zryczałtowanym albo liniowym podatkiem PIT?

Podatnicy rozliczający się liniowym PIT oraz kartą podatkową nie mogą odliczyć darowizn w zeznaniu podatkowym: zobacz więcej informacji.

Jeśli rozliczasz się ryczałtem, masz prawo do odliczenia od przychodu darowizn w wysokości do 6% dochodu. Aby wyliczyć maksymalną kwotę darowizn, którą możesz odliczyć, pomnóż swój roczny dochód razy 6%. Z kolei jeśli chcesz dowiedzieć się, o ile mniej podatku zapłacisz – przemnóż otrzymaną kwotę darowizn przez Twoją stawkę podatku ryczałtowego.

Czy przekazany 1% wlicza się w kwotę odliczenia od podatku?

Nie. Możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) jest niezależna od odliczania darowizn od podstawy opodatkowania. W przypadku „jednego procenta” przekazujemy organizacji pożytku publicznego ułamek podatku, który zapłaciliśmy.

Na jakich zasadach odliczyć darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19?

W 2020 roku wprowadzono specjalne przepisy pozwalające na nieco innych zasadach odliczyć darowizny przekazane na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Nasz kalkulator nie dotyczy tej działalności. Takie darowizny otrzymać mogą m.in. podmioty wykonujące działalność leczniczą, Agencja Rezerw Materiałowych oraz domy dla matek, schroniska dla bezdomnych, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej. Szczegółowe zasady tych odliczeń wraz z odwołaniem do podstawy prawnej znajdziesz na stronie podatki.gov.pl.

Dlaczego kalkulator pokazuje jedynie szacunkową kwotę? Co bierzecie pod uwagę?

W naszym szacunku nie bierzemy pod uwagę kosztów uzyskania przychodów, strat z lat ubiegłych czy innych ulg podatkowych. W wyliczeniu bierzemy natomiast pod uwagę kwotę wolną od podatku oraz odpowiednie progi podatkowe. Wyliczenie nie obejmuje osób poniżej 26 roku życia, których obejmuje tzw. „zerowy PIT dla młodych”. Z tych powodów nasze narzędzie ma jedynie charakter orientacyjny – ostateczne wyliczenie kwoty możliwego odliczenia oraz wynikającej z tego niższej kwoty podatku musisz dokonać samodzielnie lub w porozumieniu ze specjalistą.

Gdzie otrzymam bardziej precyzyjne informacje?

Więcej na stronach podatki.gov.pl w odpowiednich sekcjach odliczenia z tytułu darowizn przy rozliczeniu PIT lub odliczenia z tytułu darowizn przy rozliczeniu CIT lub w dokumencie Krajowej Administracji Skarbowej. W razie wątpliwości polecamy skonsultować się z księgowym bądź doradcą podatkowym!

Moje wyliczenia nie zgadzają się z szacunkiem kalkulatora. Dlaczego?

Nasze wyliczenie ma charakter jedynie szacunkowy i jego celem jest zwiększenie świadomości mechanizmu odliczenia od dochodu, który ma zachęcać Polaków do dobroczynności! Jeśli chcesz poznać dokładne wyliczenie dla Twojego przypadku, skonsultuj się z księgowym bądź doradcą podatkowym. Oczywiście dołożyliśmy wszelkich starań, aby zweryfikować aktualność i poprawność naszego kalkulatora, ale zawiera on kilka koniecznych uproszczeń – stąd mogą wynikać rozbieżności z Twoimi wyliczeniami.

W naszym szacunku nie bierzemy pod uwagę kosztów uzyskania przychodów, strat z lat ubiegłych czy innych ulg podatkowych. W wyliczeniu bierzemy natomiast pod uwagę kwotę wolną od podatku oraz odpowiednie progi podatkowe. Wyliczenie nie obejmuje osób poniżej 26 roku życia, których obejmuje tzw. „zerowy PIT dla młodych”. Z tych powodów nasze narzędzie ma jedynie charakter orientacyjny – ostateczne wyliczenie kwoty możliwego odliczenia oraz wynikającej z tego niższej kwoty podatku musisz dokonać samodzielnie lub w porozumieniu ze specjalistą. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność zeznań podatkowych wypełnionych na podstawie naszego szacunku.

Kalkulator udostępnione dzięki programistom z GitHub.
Source: Klub Jagiellonski

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.

 • Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na twoje pytania i wysłuchać twoich obaw.
 • Aby zapytać o nasze praktyki informacyjne i naszą politykę prywatności, możesz skontaktować się z nami pod adresem: biuro@maronici.pl

Aby zapewnić najlepszą obsługę,  Maronicka Fundacja Misyjna zastrzega sobie prawo do edytowania, modyfikowania i ulepszania tych zasad w dowolnym momencie.

Wybrane dla Ciebie

spot_img

Święty ojciec Szarbel Machluf został patronem fundacji na mocy dekretu opata zakonu oraz przeora Sanktuarium św. Szarbela (klasztor św. Marona w Annai) z dnia 28 maja 2019 r.

spot_img
- Komunikaty -spot_img
- Zamów online przez nasz formularz - spot_img
- Modlimy się za Ciebie! -spot_img
- Wesprzyj nas -spot_img

Wiadomości