spot_img

Krótka historia Maronitów

Historia Maronitów została więc przypieczętowana prześladowaniami i męczeństwem za wiarę, wolność i niezależność. ich wiarę, wolność i niezależność.

W górach Libanu, w mistycznej krainie, w głębokich dolinach, pośród pięknych białych szczytów pełnych śniegu, w krainie mlekiem i miodem płynącej, w narodzie piękne białe szczyty pełne śniegu, w krainie mleka i miodu, w kraju cedrów i alfabetu, w krainie Fenicjan. cedry i alfabet, w kraju Fenicjan, tam wyrósł jak ziarnko gorczycy w gorczycę ziarenko gorczycy w liściaste drzewo, Kościół maronicki – najmniejszy ze wszystkich kościołów katolickich, który ma wszystkich kościołów katolickich, który przyjął w swoje gościnne progi różne kościoły i wyznania, aby chronić je swoim denominacje w swoje gościnne gałęzie, aby chronić je swoim cieniem. Historia maronitów została w ten sposób przypieczętowana prześladowaniami i męczeństwem za ich wiarę, ich wolność i ich niezależność.

Kim są maronici? Czym jest Kościół maronicki?

Maronici to ci chrześcijanie, którzy zgromadzili się wokół klasztoru zwanego “Beit Marun” (Dom Marona w języku aramejskim), zbudowanego w 452 roku nad rzeką Orontes, po Soborze Chalcedońskim i na prośbę papieża św. To chrześcijanie, którzy bronili swojej wiary katolickiej, wyznając, że w Jezusie Chrystusie jest jedna Osoba Boska i dwie natury – ludzka i Boska. Nazywano ich “maronitami”, ponieważ mieszkali w miejscu, gdzie został pochowany św. Maron, wielki kapłan-pustelnik z regionu starożytnej Syrii.

Kościół maronicki jest jednym z 23 katolickich kościołów wschodnich w pełnej komunii z papieżem.

Zanim przejdziemy do tego tematu, musimy powiedzieć, że KOŚCIÓŁ KATOLICKI składa się z wielkiej różnorodności tradycji zarówno ze Wschodu, jak i z Zachodu. Kiedy mówimy KATOLIK, musimy rozumieć to w dwóch znaczeniach: a) Że jest się w pełnej komunii z papieżem rzymskim i podlega się jego władzy; to znaczy, że jest się całkowicie zależnym od Stolicy Apostolskiej i stosuje się do wszystkich dyrektyw, które wynikają z władzy papieża rzymskiego. b) Że jest się członkiem Kościoła, którego zapisy są: jeden, święty, katolicki i apostolski. Należy wziąć pod uwagę oba znaczenia, ponieważ istnieją grupy religijne lub kościoły, które nazywają się katolickimi, ale nie są w komunii z papieżem i nie podporządkowują się jego władzy. “Czują”, że należą do Kościoła katolickiego, ale nie w sensie wierności papieżowi; dlatego nie są katolikami. Natomiast należy również stwierdzić, że nie wszystko, co KATOLICKIE, należy do tradycji łacińskiej lub zachodniej, ponieważ istnieją różne tradycje, które będąc częścią Świętego Kościoła Katolickiego, nie należą do obrządku łacińskiego. Nie wszyscy katolicy są zachodni. Mówiąc o WSCHODZIE, wiele osób ma na myśli Kościół prawosławny, ale nie wszyscy mieszkańcy Wschodu są prawosławni. W sumie papieżowi podlegają 23 katolickie kościoły wschodnie. Kościoły prawosławne nie uznają autorytetu papieża, mimo że te czcigodne kościoły prawosławne mają wspólne tradycje z Kościołem katolickim. Tradycja WSCHODNIA odnosi się do starożytnych siedzib apostolskich w Antiochii, Aleksandrii, Jerozolimie i Konstantynopolu, a tradycja ZACHODNIA do starożytnej siedziby apostolskiej w Rzymie.

Kościoły wschodnie, które oddzieliły się od Rzymu, nazywane są Kościołami niehalcedońskimi (V w.) i Kościołami prawosławnymi (XI w.); natomiast Kościoły zachodnie, które oddzieliły się od Rzymu, nazywane są Kościołami protestanckimi lub reformowanymi (XVI w.).

Antiochia

Antiochia (położona w dzisiejszej Turcji) zawsze była miastem otwartości, dialogu i odważnych inicjatyw. Została nawrócona na chrześcijaństwo przez uczniów Jezusa Chrystusa, a wierzący zostali wzmocnieni w wierze przez apostołów Pawła i Barnabę. Sam św. Piotr, pierwszy papież, był również pierwszym biskupem Antiochii, dopóki nie wyjechał do Rzymu. Kościół w Antiochii rozwijał się i rozszerzał swój apostolat, aż stał się jednym z pięciu historycznych patriarchatów (N. od t. pięć historycznych lub pierwotnych patriarchatów to: Rzym, Konstantynopol, Aleksandria, Jerozolima i Antiochia).

W 518 r. patriarcha Antiochii Seweriusz został usunięty ze stanowiska za zaprzeczenie dwóm naturom Chrystusa i odrzucenie dekretów Soboru Chalcedońskiego. Jego następcą został Paweł, mnich lojalny wobec papieża rzymskiego; jednak nie wszyscy chrześcijanie z Antiochii zaakceptowali jego nominację i w rezultacie Kościół w Antiochii podzielił się na dwie grupy: tych, którzy zaakceptowali Sobór Chalcedoński (chrześcijanie katoliccy) i tych, którzy nie zaakceptowali (chrześcijanie nie-chalcedońscy).

Od tej pory istniał katolicki patriarcha Antiochii i patriarcha niekatolicki. Sto lat później w Kościele Antiochii nastąpił kolejny podział, w wyniku którego pozostało trzech patriarchów Antiochii: patriarcha chalcedoński, czyli katolicki, który został mnichem maronickim, oraz dwóch patriarchów nie-chalcedońskich: patriarcha syryjski Antiochii i patriarcha melkicki Antiochii. (Z tych dwóch grup niekatolickich niektórzy członkowie powrócili do wiary katolickiej; dlatego dziś istnieje Syryjski Kościół Katolicki i Syryjski Kościół Niekatolicki oraz Melkicki Kościół Katolicki i Melkicki Kościół Niekatolicki).

Od VII wieku w Antiochii pojawiły się inne podziały, dając początek pięciu wspólnotom chrześcijańskim: maronici (katolicy), syryjczycy, melkici, asyryjczycy i ormianie. Do tego czasu każda z tych wspólnot miała swojego patriarchę. W XII wieku dodano kolejnego patriarchę Antiochii w osobie patriarchy łacińskiego. Pierwotnie Kościół w Antiochii, jako jeden (katolicki), którego jurysdykcja obejmowała cały Wschód, podzielił się na kilka kościołów, tak że tam, gdzie był jeden patriarcha, teraz jest ich kilka. Pewnego dnia miłosierdzie Boże przyciągnie ich wszystkich z powrotem do jedności jednej trzody i jednego Pasterza. (N. t. Ponieważ Kościół maronicki jako jedyny był zawsze katolicki, to właśnie on, od św. Piotra po dzień dzisiejszy, zachowuje linię patriarchatu Antiochii. Dlatego wśród patriarchów katolickich patriarcha maronicki jest zawsze tym, który przewodniczy Radzie Patriarchów Katolickich).

Maronici i Liban

Maronici to chrześcijanie, którzy zgromadzili się wokół kapłana i mnicha o imieniu Maron i przyjęli jego wzorcowy model życia. Św. Maron, opuszczając miasto, wycofał się w samotności w góry, aby oddać cześć Bogu, a także odciąć się od dyskusji teologicznych, które niszczyły miłość wśród chrześcijan; jednak w swoim “odosobnieniu” od świata odkrył, że jego prawdziwym powołaniem jest życie z innymi, więc wznowił obowiązki parafialne i poświęcił się nauczaniu prawdziwej doktryny. Liczba jego uczniów rosła i nazywano ich “maronitami”. Św. Maron zmarł w 410 roku, ale jego uczniowie kontynuowali jego misję.

W 451 roku odbył się Sobór Chalcedoński, na którym określono, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem: dwie natury (ludzka i Boska) w jednej Osobie Boskiej. Od tego momentu życie maronitów nie było łatwe, ponieważ obrona wiary katolickiej, uściślonej przez Sobór w Chalcedonie, przysporzyła im wielu wrogów, którzy okazali się ich gorzkimi prześladowcami. Po męczeńskiej śmierci 350 Maronitów w 517 roku, w poszukiwaniu schronienia, przemieszczali się oni kolejnymi falami na południe, w góry Libanu. Pod koniec V wieku, krótko po 451 roku, wielu mieszkańców Góry Liban przeszło na chrześcijaństwo, ewangelizowane przez uczniów św. Marona.

Ci nowi Maronici z radością przyjęli i zaakceptowali swoich braci, którzy przybyli do nich uciekając przed prześladowaniami w Antiochii i okolicach. Kiedy zostali odizolowani przez Arabów i nie mieli możliwości kontaktu z Konstantynopolem, Maronici zostali pobłogosławieni mnichem o imieniu Jan, który został pierwszym patriarchą Antiochii spośród nich. Jana Marona wybrano na patriarchę Antiochii i całego Wschodu w 687 r. Katolicy na Wschodzie mieli w nim obrońcę prawdziwej wiary i wierności papieżowi.

Jednak cesarz Bizancjum, mając za złe Kościołowi i nadużywając swojej władzy, mianował własnych patriarchów i na wiele sposobów mieszał się w sprawy Kościoła; dlatego też Maronici stali się wówczas ofiarami jego okrucieństwa. W tym czasie doszło do bitwy w Aimun i patriarcha musiał założyć swoją patriarszą siedzibę w Kfarhay. Jana Marona, to patriarchalne miejsce było siedzibą kilku patriarchów, w tym patriarchy św. Byli wyjątkowo czujni na czystość doktrynalną i integralność moralną maronitów.

Jana Marona, używana w liturgii maronickiej, jest genialnym świadectwem miłości do Trójcy Świętej, które zachowało się jeszcze z tamtych czasów. Rzeczywiście, pokusa świata i jego bogactwa, a także prześladowania i trudności, których doświadczali, nie mogły osłabić ich solidnej wiary w Boga: kochali swojego Stwórcę i żyli czytając Słowo Święte.

Wybrane dla Ciebie

spot_img

Święty ojciec Szarbel Machluf został patronem fundacji na mocy dekretu opata zakonu oraz przeora Sanktuarium św. Szarbela (klasztor św. Marona w Annai) z dnia 28 maja 2019 r.

spot_img
- Komunikaty -spot_img
- Zamów online przez nasz formularz - spot_img
- Modlimy się za Ciebie! -spot_img
- Wesprzyj nas -spot_img

Wiadomości