Szkaplerz Świętego Szarbela

Obrzęd Przyjęcia Szkaplerza
Świętego Szarbela

“Bóg przyjdzie z Libanu, a Jego chwała zabłyśnie jak światło.”
Antyfona z Adwentu

K. + Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W.
Który stworzył niebo i ziemię.

K. Módlmy się:
Święty i nieśmiertelny Panie, Ojcze miłosierdzia, Ty wezwałeś św. Szarbela, aby podążał za Twoim Synem w światłości Jego nauki i ofiary Krzyża. Dopełnij uświęcenia naszego w bojaźni Twojej i racz + pobłogosławić ten szkaplerz ustanowiony na cześć świętego kapłana i pustelnika z Libanu, aby ci, którzy będą go pobożnie nosić, przez moc Krzyża Świętego, orędownictwo Najświętszej Dziewicy Maryi i modlitwę świętego Szarbela, zostali ochronieni od wszelkiego zła doczesnego i wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen

Następnie, kapłan kropi wodą święconą szkaplerz i czyniąc znak krzyża nakłada go, mówiąc:

W MOCY ZANKU KRZYŻA ŚWIĘTEGO PRZYJMIJ TEN SZKAPLERZ ŚWIĘTEGO SZARBELA NA CHWAŁĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ. AMEN.

Błogosławieństwo

Na zakończenie, kapłan modli się nad wszystkimi z wyciągniętymi rękami:

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.

K.
Święty Boże i Ojcze miłosierdzia, przyjmij pokorną modlitwę naszą i racz pobłogosławić tych wszystkich, którym w Imię Twoje nałożyliśmy szkaplerz święty. Prosimy Cię przez wstawiennictwo św. Szarbela i woń jego świętości – daj im, tak jak jemu, jasne spojrzenie, promienną twarz i czyste serce, aby współdziałając z łaską Twoją, mieli udział w łaskach których jemu udzielić raczyłeś i osiągnęli pełnię zjednoczenia z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.Amen

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący,
Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
W. Amen.

Szkaplerz Świętego Szarbela zatwierdził superior Klasztoru pw. św. Marona w Libanie. Annaya, 22 października 2016r.
Podpisał dokument:
Ojciec Opat Tannous Nehme OLM
Fot. VICONA / CC BY-NC-ND 4.0

Opis Szkaplerza

Szkaplerz św. Szarbela jest wyhaftowany na białym materiale z czarnym filcem, co nawiązuje do koloru habitu Zakonu Libańskich Maronitów.

Na awersie jest postać św. Szarbela z napisem po łacinie:
S. SARBELI – ORA PRO NOBIS (Św. Szarbelu – módl się za nami.)
Na rewersie szkaplerza znajduje się patriarchalny krzyż maronicki, litera M oraz lampa oliwna.

Wokół napis: CRUX SANCTA (Krzyż święty) – czarny kolor krzyża nawiązuje do tajemnicy śmierci Zbawiciela, wskazuje na kruchość życia, ale także jego godność. Potrójny krzyż patriarchalny symbolizuje tajemnicę Trójcy Świętej oraz jedność Kościoła wyrażoną w jedności biskupów i patriarchów z papieżem.

Wskazuje także na źródło każdej łaski, jaka jest nam dana w krzyżu Zbawiciela oraz nauki płynącej z poświęcenia św. Szarbela i jego umiłowania krzyża: Usiłujecie bowiem doświadczyć Chrystusa, który przeze mnie przemawia, a nie jest słaby wobec was, lecz ukazuje w was moc swoją (2 Kor 13,3).

IMMACULATA WRAZ Z LITERĄ M (Niepokalana) – kolor niebieski wskazuje na „pełnię łaski” Matki Bożej, oraz niebo do którego prowadzi wierzących. To znak ofiarowania się Niepokalanej Dziewicy Maryi, czczonej z synowską miłością przez św. Szarbela w modlitwie różańcowej słowami Archanioła Gabriela: “Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28), co wyraża także nasze posłuszeństwo w naśladowaniu Maryi w wierze i zaufaniu Jezusowi, którego Ona sama uczy w Kanie Galilejskiej: “Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).

ORATIO – kolor czerwony nawiązuje do ognistych języków, pod postacią których zstąpił Duch Święty w Wieczerniku, podczas modlitwy uczniów Jezusa wraz z Jego Matką. To wytrwała i oświecająca więź z Bogiem, co symbolizuje lampka oliwna. Takiej modlitwy uczy nas sam Jezus: “Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił” (Mk 1,35).

Miejsce pustynne przypomina oddalenie od świata św. Szarbela, aby poświecić się całkowicie modlitwie, co przyniosło wielkie owoce dla całego Kościoła: “I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie”(Mt 21,22).

Szkaplerz św. Szarbela zatwierdził superior Klasztoru św. Marona w Libanie.
Annaya, 22 października 2016r. / podpisał: Ojciec Opat Tannous Nehme OLM

PDF do pobrania

Wybrane dla Ciebie

Święty ojciec Szarbel Machluf został patronem fundacji na mocy dekretu opata zakonu oraz przeora Sanktuarium św. Szarbela (klasztor św. Marona w Annai) z dnia 28 maja 2019 r.

- Komunikaty -
- Wesprzyj nas -

Wiadomości