spot_img

Modlitwa do Błogosławionego Stefana Ne’me El-Lehfediego

الصلوات للطوباوي إسطفان نعمة اللحفدي

Błogosławiony Stefanie, Ty zostałeś powołany przez Boga do życia zakonnego, poświęciłeś się codziennej pracy i nieustannej modlitwie w całej pokorze i zapomnieniu, na podobieństwo Twojego Mistrza, Pana Jezusa, który przyszedł, aby służyć, a nie, by Mu służono. Spraw, byśmy miłowali naszych braci i współpracowników, dzieląc z nimi zmęczenie dnia i chleb błogosławieństwa.

Błagaj Pana, któremu złożyłeś siebie jako czystą ofiarę i kadzidło przebłagalne, aby posłał do swojej winnicy świętych robotników, którzy pracują nad budową Kościoła z hojnością i szczodrością, powtarzając zawsze z Tobą: „Bóg mnie widzi”, i głosząc Jego chwałę na wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu….

Nowenna do Błogosławionego Stefana Ne’me El-Lehfediego

[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”I” icon=””]

Dzień pierwszy
Modlimy się do Ciebie, Panie Jezu Chryste, byś obdarzył nas za wstawiennictwem brata Stefana łaską posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu. Kłaniamy się przed krzyżem, który mamy nieść z Tobą każdego dnia, pracując z wielkodusznością i zaangażowaniem w Twojej winnicy, świadcząc o naszej wierności Twoim naukom.

Mamy nadzieję, że w godzinie naszej śmierci znajdziemy łaskę w Twych oczach i zbierzemy owoce życia wiecznego, a przebywając w towarzystwie błogosławionego Stefana, będziemy wielbić Ciebie wraz z nim na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”II” icon=””]

Dzień Drugi
Panie nasz, uciekamy się do Ciebie w nadziei na to, że dasz nam ducha ochotnego, by gorąco modlić się, pracować z wielkodusznością i łączyć nasze cierpienia z Twoimi cierpieniami, jak błogosławiony Stefan, który czuwał nad uświęcaniem siebie pod Twoim okiem.

Spraw, byśmy dostąpili, jak on, łaski oglądania Twojego oblicza, tego błogosławieństwa, które obiecałeś ubogim w duchu, ponieważ Ty jesteś dobry i bogaty w miłosierdzie, dlatego też będziemy Cię wysławiać wraz z nim i wszystkimi świętymi, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”III” icon=””]

Dzień Trzeci
Panie nasz, Jezu Chryste, Ty sprawiłeś, że brat Stefan zapragnął zostać jednym ze sług Twego domu, on zaś z całą wiernością zmagał się przez swoje krótkie życie. Ubogacił Twój Kościół braterską miłością, która doprowadziła go do świętości, stał się przykładem poświęcenia, ofiary z siebie i oddania, upodabniając się do Ciebie – naszego Nauczyciela i Światła prowadzącego do zbawienia.

Dlatego prosimy Cię za jego wstawiennictwem, abyś dał nam łaskę bycia Twoimi uczniami i abyśmy słuchali Twojego głosu i spełniali Twoją wolę, chwaląc Ciebie wraz z nim na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”IV” icon=””]

Dzień czwarty
Błagamy Cię, Miłośniku ludzkości, który obdarzyłeś brata Stefana łaską pokory i uniżenia, on zaś kroczył Twoimi śladami i zachował żywą wiarę w słowach i czynach.

Prosimy Cię za jego wstawiennictwem i przykładem, abyś obdarzył nas gorliwością o Twój dom. Spraw też, byśmy chwalili Cię w naszym życiu słowem i czynem, a strzegąc w czystości naszych ciał i dusz, kochali innych z całego serca i dziękowali Ci za wszystko. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo, na wzór tego, które otrzymał błogosławiony Stefan. My zaś będziemy wychwalać Ciebie na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”V” icon=””]

Dzień piąty
Jezu, nasz Panie, Jednorodzony Synu Ojca Przedwiecznego, Ty przyjąłeś ciało z Dziewicy Maryi i stałeś się człowiekiem takim jak my, aby nas zbawić i dać nam Maryję za Matkę. Daj nam ducha prostoty na wzór brata Stefana, abyśmy odmawiali różaniec ku czci Twojej Matki.

Spraw, by stał się on naszą drogą pokuty i pokoju, i byśmy żyli ze sobą wzajemnie jak bracia i posłańcy pokoju w tym świecie, pojednani w naszych rodzinach i ojczyźnie. My zaś będziemy wychwalać Ciebie wraz z nim, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”VI” icon=””]

Dzień szósty
Dobry Pasterzu, Panie nasz, Jezu Chryste, Ty chciałeś, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz, dlatego wydałeś siebie na śmierć krzyżową, aby odkupić Twą drogocenną krwią wszystkie owce, które ukochały Twój głos i zachowały Twoje przykazania.

Daj nam Twojego Ducha, byśmy wsłuchiwali się w Ciebie i wypełniali Twoją wolę, jak brat Stefan, bez wahania i lęku. Spraw, byśmy wzrastali w mądrości i łasce u Boga i ludzi oraz kochali Cię całym naszym sercem, umysłem i wolą. Wtedy odziedziczymy życie wieczne z Twoimi świętymi i wielbić Cię będziemy, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”VII” icon=””]

Dzień siódmy
Błogosławiona Matko nasza, Dziewico Maryjo, Ty dałaś nam Syna Twojego, Jezusa, owoc żywota Twojego, aby odkupił nas z naszych grzechów i sprowadził nas do naszego dziedzictwa, które utraciliśmy, przekraczając przykazania.

Błagaj za nami Twojego Syna, aby uczynił nas świątynią swej obecności na wzór brata Stefana. My zaś zaniesiemy Go naszym braciom na świecie, głosząc imię Chrystusa narodom i wielbiąc Go ze świętymi i męczennikami, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”VIII” icon=””]

Dzień ósmy
O Cedrze Libański, Dziewico Maryjo, która stałaś się Matką Słowa Przedwiecznego, Jezusa Chrystusa, módl się za nami do Twojego Syna, aby okazał życzliwość swemu ludowi, usunął wojny, obdarzył go błogosławieństwem, dobrocią i pokojem.

Spraw, by wysłał do swojej winnicy pracowników na wzór brata Stefana, którzy znajdą w Nim upodobanie w swym codziennym życiu i będą czuwali nad zachowaniem jedności Kościoła w świętości i miłości, abyśmy wielbili Pana w niebieskim Jeruzalem na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”IX” icon=””]

Dzień dziewiąty
Arko Przymierza, Dziewico Maryjo, Ty nosiłaś w swym łonie Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika Nowego Przymierza, trwającego wiecznie.

Prosimy Cię, abyś błagała Tego, który uczynił Cię miejscem zamieszkania swej świętości, byśmy nieśli Go w naszym życiu, uświęcili Jego imię i wypełniali Jego wolę na wzór brata Stefana. Spraw, byśmy czynili to z radością i miłością, i cieszyli się świętych obcowaniem i wiecznym szczęściem. My zaś będziemy wielbić Pana wraz ze wszystkimi świętymi na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][/fusion_tabs]

Wybrane dla Ciebie

spot_img

Święty ojciec Szarbel Machluf został patronem fundacji na mocy dekretu opata zakonu oraz przeora Sanktuarium św. Szarbela (klasztor św. Marona w Annai) z dnia 28 maja 2019 r.

spot_img
- Komunikaty -spot_img
- Zamów online przez nasz formularz - spot_img
- Modlimy się za Ciebie! -spot_img
- Wesprzyj nas -spot_img

Wiadomości