Apostolat św. Rafki

Szanowni Państwo,

Niniejszym oświadczamy, iż Maronicka Fundacja Misyjna (…) od kilka lat współpracuje z nami przy prowadzeniu w naszym imieniu pracy apostolskiej w Polsce. 

Cieszymy się, że Jego Eminencja Patriarcha Kościoła Maronickiego, Kardynał Bechara el-Rai, podpisał akt zawierzenia dzieła apostolkiego Maronickiej Fundacji Misyjnej w Polsce. Cała działalność apostolska tej instytucji jest nakierowana na służbę Kościołowi i prowadzona jest pod opieką jego kustosza mgr. Fabio Loutfi oraz miejscowego biskupa, Jego Ekscelencji Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, honorowego prezydenta Maronickiej Fundacji Misyjnej.

Również zaświadczam, iż tylko Maronicka Fundacja Misyjna w Polsce działa w porozumieniu z naszym zakonem i w naszym imieniu posiada: prawo do upowszechniania informacji oraz materiałów dot. kult do św. Rafki, a także prawo do wydania książki o św. Rafce w języku polskim (الأخت رفقا الريس – الراهبة اللبنانية oraz القديسة رفقا  الراهبات اللبنانيات المارونيات).  

Niech działalność tej organizacji będzie naszym wspólnym dziękczynieniem Bogu za wszystko, czego dokonał poprzez posługę Maronickiej Fundacji Misyjnej dla dobra Kościoła lokalnego i powszechnego.

Wszystkim zaangażowanym w to dzieło, a także wszystkim proszącym o łaski za pośrednictwem świętych z Libanu udzielam mojego błogosławieństwa.

Mère Mélanie Maksoud OLM

Supérieure Couvent Saint Joseph – Tombe Sainte Rafqa
Matka przełożona klasztoru św. Józefa – Grobu św. Rafki
Jrabta, Liban

Nabożeństwo do Św. Rafki

Poniżej znajduje się lista kościołów i sanktuariów, którym zostały przekazane relikwie Świętej Rafki I st. zgodnie z dokumentacją z Klasztoru OLM pw. św. Józefa w Jrabta, Liban.

القدّيسة رفقا

Modlitwa

Jezu Chryste, który głęboko przenikałeś życie Świętej Rafki jako nauczycielki, pracownicy, modlącej się zakonnicy i uczestniczki Twojej Męki. Prosimy Cię, za jej wstawiennictwem, byś błogosławił nasze dzieci, prowadził naszą młodzież, uświęcał stan duchowny, troski rodziców zamieniał w łaski, dał ulgę cierpiącym i wysłuchał modlitw tych, którzy w Twoje imię zbierają się w kościołach i klasztorach na całym świecie. Panie, Ty który wypełniłeś życie Świętej Rafki wieczną światłością, daj nam życie pełne wiary, nadziei i miłości, abyśmy mogli Ciebie wychwalać wspólnie ze Świętą Rafką, Maryją Dziewicą i wszystkimi świętymi modlitwą wdzięczności Tobie, Ojcu i Duchowi Świętemu teraz i na wieki wieków. Amen.

Tłumaczenie zgodnie z tekstem w j. arabskim dzięki staraniem Maronickiej Fundacji Misyjnej w Polsce.

Klasztor pw. św. Józefa 
Tombe Sainte Rafqa

 Jrabta, Batroun – Liban

Maronicka Fundacja Misyjna w Polsce
ul. św. Józefa 1/3, furta klasztorna
51-329 Wrocław

Sanktuarium Świętogórskie
Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri
63-800 Gostyń, Święta Góra – Głogówko 1

Parafia św. Andrzeja Boboli
ul. Św. Andrzeja Boboli 49a, 15-649 Białystok

Ordo Militiae Christi
Templi Hierosolymitani
Kraków

Parafia Św. Józefa
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34,
02-495 Warszawa

Parafia pw. św. Jakuba
Kazimierza Wielkiego 1,
42-160 Krzepice