Informacje ogólne | Relikwie I stopnia

Drodzy Czciciele

Wasze zainteresowania osobą świętymi z Libanu – jak św. Szarbel, św. Rafka, św. Ne’metallah El-Hardini i bł. Stefan Ne’me i ich relikwiami jest dla nas wielką radością. Jednak ze względu na bardzo dużą ilość próśb, które otrzymujemy z całego świata dzielimy się tym darem według wytycznych Kongregacji do Spraw Świętych w Watykanie.

Kustosz relikwii

 • Kustoszem grobu i relikwii świętych z Libanu – jak św. Szarbel, św. Rafka, św. Ne’metallah El-Hardini i bł. Stefan Ne’me – jest Zakon Libańskich Maronitów (Order Libanais Maronite). Relikwie przekazuje opat OLM wyłącznie do kultu publicznego w ośrodkach duszpasterskich, aby owocniej było w nich głoszone prawdę Ewangelii. W nabożeństwa do nich kościół wzywa nas do poznawania tajemnicy cnót libańskiego mnicha, miłosierdzia Bożego i głoszenia jej światu poprzez wartość ubóstwa, pokuty i ascezy modlitwy, cnót ukrytych i umartwienia oraz świadectwo życia w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich, przez czyn słowo i modlitwę.

O Relikwiach

 • Relikwie I stopnia – ex ossibus – z kości świętego.
 • Relikwie II stopnia – ex indumentis – z habitu świętego przekazywane są do parafii pod innymi wezwaniami, w których zaczyna rozwijać się nabożeństwo i cześć do nich.
 • Relikwie II stopnia – ex oleum – Sakramentalia z II st. Olej św. Szarbela jest pobłogosławiony relikwiarzem pierwszego stopnia świętego. Olej dotyka kości świętego Szarbela i jest relikwię drugiego stopnia.
 • Relikwie II stopnia – ex terrae – Sakramentalia z II st. Ziemia św. Rafki jest pobłogosławiony relikwiarzem pierwszego stopnia świętego. Ziemia dotyka kości świętej Rafki i jest relikwię drugiego stopnia.
 • Relikwie II st. można ich otrzymać napisając do Maronickiej Fundacji Misyjnej w Polsce.

Przy rozpatrywaniu próśb o relikwie zwracamy uwagę na:

 • Systematyczne praktykowanie wszystkich nowych form kultu.
 • Regularne celebrowanie w ciągu całego roku Mszy św. z kazaniami na cześć świętych z Libanu – jak św. Szarbel, św. Rafka, św. Ne’metallah El-Hardini i bł. Stefan Ne’me oraz innych nabożeństw.
 • Wspomnienie św. Szarbela Machlufa przypada w kalendarzu powszechnym 24 lipca, natomiast w kalendarzu ogólnopolskim 28 lipca.

Wspomnienia w kościele maronickim:

 • Wspomnienie św. Marona to 09 lutego.
 • Wspomnienie św. Jana Marona, patriarchy Antiochii, to 02 marca.
 • Wspomnienie św. Rafki (Rafqa) to 23 marca
 • Wspomnienie św. Męczenników Massabki, Franciszka, Abdul-Mootiego i Rafaela to 10 lipca
 • Wspomnienie św. Szarbela Makhlouf to tylko 23 lipca (a nie 24 lipca jak w obrządku łacińskim)
 • Wspomnienie św. Trzystu pięćdziesięciu męczenników i uczniów świętego Marona to 31 lipca.
 • Wspomnienie św. Ne’metallah El-Hardini to 14 grudnia

O duchowe przygotowanie

 • Ksiądz Proboszcz, uprzejmie prosimy o duchowe przygotowanie parafian na przyjęcie świętego w znaku relikwii poprzez rekolekcje albo nowennę, dni skupienia, „triduum”, okolicznościowe nabożeństwa liturgiczne poświęcone tajemnicy jego Apostołce. W pomoce duszpasterskie można zaopatrzyć się w sklepie na naszej stronie internetowej: www.maronici.pl
 • Prosimy również o utworzenie w parafii grupy (jeżeli taka jeszcze nie istnieje), której członkowie podejmą posłannictwo świętych z Libanu i ich styl życia w duchu ufności i miłosierdzia przybierając formy dostosowane do obecnych potrzeb, pod warunkiem że będzie zawsze związane z rozeznaniem i posłuszeństwem. Zadaniem ich będzie zgłębianie tajemnicy życia mnicha libańskiego oraz wypraszanie go dla świata i głoszenie poprzez świadectwo życia.


  Procedura starania się o relikwie jest następująca:

  • W imieniu parafii z oficjalną prośbą o przekazanie relikwii świętego występuje Ksiądz Proboszcz.
  • Pismo powinno zawierać opis praktykowanego nabożeństwa w parafii.
  • W piśmie należy uwzględnić zobowiązanie do publicznego kultu i godnego przechowywania relikwii, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Prawa Kanonicznego i przepisami liturgicznymi Kościoła Rzymskokatolickiego.
  • W piśmie należy podać dokładne dane adresowe stałego miejsca przechowywania relikwii: wezwanie parafii, kościoła, kaplicy, diecezję, numer telefonu i e-mail.
  • Pismo powinno być opatrzone podpisem Księdza Proboszcza i pieczęcią parafii oraz powinno zawierać aprobatę i pieczęć Biskupa lokalnego lub Kurii Biskupiej.


  Oryginały pism należy przesłać drogą pocztową na adres:

  • Père supérieur général de l’OLM – Ordre Libanais Maronite
   General Order Libanais Maronite
   Ghazir – Lebanon

   Po rozpatrzeniu podania, na adres osoby ubiegającej się o relikwie, zostanie przesłane pismo/email z decyzją Zgromadzenia z Libanu. Maronicka Fundacja Misyjna w Polsce jest tylko pośrednikiem sanktuarium i nie ma mocy decyzyjnej do której parafii będzie przekazywany relikwii.


  Uwaga:

  • Relikwii ze względu na ich bezcenną wartość nie wysyłamy pocztą. Są one przekazywane uroczyście z dokumentem potwierdzającym ich autentyczność podczas Eucharystii. Relikwie powinien odebrać osobiście Ksiądz Proboszcz albo osoba wydelegowana z pisemnym upoważnieniem (należy podać imię i nazwisko oraz numeru dokumentu tożsamości).
  • Kustosz relikwii w Polsce również może przyjechać na nabożeństwo lub przekazać to biskupowi miejscowemu. Wcześniej należy dokonać wszystkich ustaleń związanych z przyjazdem po relikwie kontaktując się telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną: sgolm@olm.org.lb lub kustosz@maronici.pl
  • Relikwie nie podlegają opłacie i dzielimy się nimi jako Bożym darem. Jednak przygotowanie relikwii wiąże się z pewnymi wydatkami. Uprzejmie prosimy o złożenie ofiary pokrywającej koszt kapsuły i innych materiałów.Jeżeli dot. św. Szarbela prosimy o kontakt z Stowarzyszeniem Rodzina Świętego Szarbela (De Christifidelim Consociationibus Privatis w Polsce). Stowarzyszenia ta ścisły współpracuje z Zakonem Libańskim Maronickim.


  O Relikwiarze

  • Można u nas także nabyć pozłacane relikwiarze w Polsce.
  • Relikwiarz w kształcie cedru libańskiego (wysokość 60 cm) z kapsułą
  • Mały relikwiarz w kształcie cedru libańskiego (wysokość 30 cm) z kapsułą
  • Mały relikwiarz « II stopnia » (wysokość 18 cm) z kapsułą
  • Więcej informacji o relikwiarze z Libanu należy napisać do kustosza Maronickiej Fundacji Misyjnej w Polsce  (kustosz@maronici.pl)


  O umieszczenie relikwii

  • Prosimy o umieszczenie relikwii do kultu publicznego w kościele na stałe w tzw. «reliquiarium» 
(przeszklonej gablotce), w którym będą zabezpieczone przed kradzieżą i profanacją. W ten sposób wierni będą mieli zawsze przystęp na modlitwie do świętych i będą mogli doświadczać ich przemożnych wstawiennictwa u Boga bogatego w miłosierdzie.
  • W imieniu Zgromadzenie, w którym do świętości dojrzewał libańskiego mnicha i mniszki, serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączają się w jego misję głoszenia światu prawdę Ewangelii.


  Uwaga:

  Relikwie nie podlegają opłacie i dzielimy się nimi jako Bożym darem.

  Zachowując Kan. 1190 Kodeksu Prawa Kanonicznego w żadnym wypadku nie należy zarzadzać kwotę za relikwie. Wierni mają to dostać za darmo a udzielania się należy bezwzlędnie usuwać wszelkie pozory transakcji lub handlu.

 

 

Wybrane dla Ciebie

Święty ojciec Szarbel Machluf został patronem fundacji na mocy dekretu opata zakonu oraz przeora Sanktuarium św. Szarbela (klasztor św. Marona w Annai) z dnia 28 maja 2019 r.

- Komunikaty -
- Wesprzyj nas -
- Modlimy się za Ciebie! -

Wiadomości