spot_img

Zamość 21.10.2023 | Ogólnopolski Dzień Skupienia

W czerwcu 2023 roku, podczas 395. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbywało się w Lidzbarku Warmińskim, oficjalnie została zatwierdzona ogólnopolska “Wspólnota Świętego Szarbela”. Ta doniosła decyzja otwiera nowe możliwości dla różnych grup modlitewnych, bractw, wspólnot i ruchów kościelnych, które inspirują się duchowym dziedzictwem libańskich świętych, a zwłaszcza Świętego Szarbela. Teraz mogą one znaleźć wsparcie w duchowości, którą św. Szarbel praktykował, oraz pogłębić jedność w Kościele. Dzięki temu członkowie wspólnoty mają również możliwość korzystania z wsparcia duchownych Kościoła maronickiego w Polsce. Warto zauważyć, że obrządek maronicki jest jednym z niewielu wschodnich obrządków katolickich, który przez wieki zachowały jedność ze Stolicą Apostolską.

Święty Szarbel Makhlouf, którego życie i duchowość są ściśle związane z Kościołem maronickim, zdobywa w Polsce coraz większe grono oddanych czcicieli, którzy ufają, że poprzez jego wstawiennictwo otrzymają od Boga potrzebne łaski. W Polsce obecnie istnieje ponad 40 parafii, które aktywnie uczestniczą w nabożeństwa do Świętego Szarbela. Dodatkowo, śledzimy zwiększającą się liczbę Libańczyków i Maronitów, którzy znalazły swoje miejsce w Polsce, oraz ogromne zainteresowanie Polaków, którzy pragną niesienia pomocy w charytatywnych inicjatywach na rzecz Libanu.

To wspaniałe i duchowe wydarzenie, które przyciąga coraz więcej uczestników, jest organizowane z radością i głębokim pragnieniem duchowej kontemplacji przez Maronicką Fundację Misyjną. Duchowni Kościoła maronickiego zaprosili wszystkich na coroczne Ogólnopolskie Dni Kontemplacji Czcicieli św. Szarbela, które odbyły się 21 października 2023 r. w malowniczym otoczeniu Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu, pod patronatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Temat tegorocznego spotkania brzmiał “Nadzieja w Duchu Świętym”, a towarzyszące uczestnikom słowa z Listu do Efezjan 1:13-14 brzmiały: “W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany.” To wydarzenie było otwarte dla wszystkich, którzy pragnęli wzmocnić swoją duchowość eucharystyczną i pneumatologiczną, czerpiąc inspirację z nauczania i pobożności świętych libańskich. Rozpoczęło się rekolekcją prowadzoną przez biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, biskupa legnickiego, o. Józefa Abi Younesa, mnicha Kościoła maronickiego, oraz wielu kapłanów z różnych diecezji w Polsce.

Podczas tych rekolekcji, podobnie jak każde spotkanie z Bogiem, pozostawiły one swój niezatarty ślad i wpłynęły na życie uczestników. Tego dnia mieliśmy wyjątkową okazję do pogłębienia mądrości ewangelicznego wezwania do głębszego życia z Duchem Świętym zarówno w modlitwie wspólnotowej, jak i w życiu osobistym oraz ascetycznym. Jednym z głównych punktów programu było celebrowanie Eucharystii w obrządku maronickim, co stanowiło niepowtarzalną okazję do doświadczenia duchowości wschodniego Libanu w sercu Polski. To kolejny moment, kiedy mogliśmy w naszym kraju pogłębić i przeżywać Eucharystię w języku, którym mówił Chrystus. Uczestnicy mieli również możliwość oddzielenia się na chwilę w ciszy adoracji oraz czuwania przed relikwiami św. Szarbela.

Dla wiernych zrzeszonych w różnych grupach modlitewnych, bractwach, wspólnotach i ruchach kościelnych, które odwołują się do duchowego spuścizny libańskich świętych, szczególnie Świętego Szarbela, i pragną rozszerzyć swoje doświadczenia duchowe oraz ascetyczne, zgodnie z duchowością Kościoła maronickiego, warto podkreślić, że w ramach tego wydarzenia został oficjalnie przedstawiony modlitewnik Wspólnoty św. Szarbela. Modlitewnik ten zawiera wstęp do duchowości praktykowanej przez św. Szarbela, a także wiele modlitw z Liturgii Godzin, przetłumaczonych na język polski z aramejskiego i arabskiego. To umożliwia wiernym jeszcze pełniejsze zaangażowanie się w duchowe dziedzictwo św. Szarbela i Kościoła maronickiego.

___________________________________

Drodzy Czciciele Świętego Szarbela,

Z nieukrywaną radością i głęboką duchową tęsknotą Maronicka Fundacja Misyjna zaprasza wszystkich na coroczny Ogólnopolski Dzień Skupienia Czcicieli Świętego Szarbela. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniu 21 października 2023 r. w malowniczych okolicach przy Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu.

Tegoroczny temat naszego zgromadzenia brzmi “Nadzieja w Duchu Świętym”. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją duchowość eucharystyczną, inspirowani nauką i pobożnością świętych z Libanu.

Podczas dnia skupienia uczestnicy będą mieli okazję wsłuchać się w inspirujące wystąpienia tak wybitnych gości jak bp Andrzej Siemieniewski oraz bp Marian Rojek. Z nami będzie również o. Józef Abi Younes OLM, ceniony mnich Zakonu Libańskich Maronitów.

Będzie to wyjątkowa okazja, by posłuchać wystąpień zaproszonych gości, takich jak bp. Andrzej Siemieniewski, ordynariusz diecezji legnickiej, bp. Marian Rojek, biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej, oraz o. Józef Abi Younes OLM, mnich Zakonu Libańskich Maronitów. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć we wspólnych modlitwach, celebrować Eucharystię w obrządku maronickim, przeżywać chwile adoracji oraz czuwać przed relikwiami Świętego Szarbela i otrzymać błogosławieństwo olejami.

W tym wyjątkowym roku udział w dniu skupienia jest całkowicie darmowy. Niemniej jednak, ze względów logistycznych, prosimy o potwierdzenie swojego przybycia za pomocą formularza poniżej https://forms.gle/UsCRgXBCuiFgGXh5A

Dojazd
21 października 2023 r.
od 10:00 – 16:00 – Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu  Zobacz tu na Google Maps

Szanowni Państwo,

Sytuacja w Libanie staje się coraz bardziej trudna, a potrzeby jego mieszkańców rosną z dnia na dzień. Dlatego ten dzień, 21 października będzie także ważnym momentem solidarności, gdyż w duchu łączności z papieżem oraz wszystkimi patriarchami katolickimi podejmiemy wspólną modlitwę o pokój na Bliskim Wschodzie! Szczególnie pragniemy skierować Waszą uwagę na szpital w Broumanna, który stanowi ważny ośrodek pomocy dla lokalnej społeczności. Wsparcie dla tego szpitala oznacza realną pomoc dla wielu ludzi. Poza tym zachęcamy także do wsparcia misji maronickiej, która nieustannie pracuje na rzecz dobra mieszkańców Libanu. Wspólnie możemy czynić różnicę i niosąc pomoc, stawać się światłem w ciemnościach dla wielu potrzebujących. Dołącz do nas w tej ważnej misji!

W tym roku, w odróżnieniu od poprzednich, udział jest całkowicie darmowy. Niemniej jednak, ze względów logistycznych, prosimy o potwierdzenie swojego przybycia za pomocą formularza.

Mamy nadzieję, że to wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest pogłębiona formacja, integracja oraz budowanie braterskich relacji między czcicielami Świętego Szarbela, przyniesie wielkie owoce dla Kościoła katolickiego i obfitość łask w życiu wszystkich uczestników.

Niech Boska Liturgia sprawowana poprzez naszych ojców będzie powrotem do Eucharystii z oczyszczonym sercem i mocniejszym pragnieniem, by spotkać Pana, trwać przy Nim i przyjąć Go, aby zanieść Go braciom i siostrom, dając świadectwo życia wypełnionego wiarą, miłością i nadzieją.

Więcej informacji na stronie: maronici.pl/2023
Biuro Maronickiej Fundacji Misyjnej w Polsce


Szczegółowy plan poniżej:

 W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną i ewentualnymi nowymi restrykcjami sanitarnymi, organizatorzy zastrzegają, że forma i ilość osób mogących wziąć udział w spotkaniu może ulec zmianie.

Wybrane dla Ciebie

spot_img

Święty ojciec Szarbel Machluf został patronem fundacji na mocy dekretu opata zakonu oraz przeora Sanktuarium św. Szarbela (klasztor św. Marona w Annai) z dnia 28 maja 2019 r.

spot_img
- Komunikaty -spot_img
- Zamów online przez nasz formularz - spot_img
- Modlimy się za Ciebie! -spot_img
- Wesprzyj nas -spot_img

Wiadomości