spot_img

Adoracja w Katedrze Legnickiej

Przed nami bardzo nietypowa modlitwa w katolickim obrządku prosto z Bliskiego Wschodu.

“W czwartek 11 maja w legnickiej katedrze będziemy mogli wziąć udział w Mszy Świętej sprawowanej w bardzo mało znanym dla nas obrządku istniejącym praktycznie tylko w Libanie, czyli obrządku maronickim. Liturgia rozpocznie się o godzinie 18, ale już o godz. 17.15 ks. Krzysztof Wiśniewski wygłosi katechezę, w której podejmie temat katolickości, maryjności oraz apostolskości Kościoła maronickiego.

Po Eucharystii, około godziny 19, rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie, a szczególnie na Bliskim Wschodzie.

Do Kościoła maronickiego należał bardzo popularny w Polsce święty Szarbel.”
Legnica. Maronickie modlitwy w katedrze (gosc.pl)

“Kościół na Bliskim Wschodzie, który od zarania wiary chrześcijańskiej pielgrzymuje na tej błogosławionej ziemi, dziś nadal mężnie kontynuuje swoje świadectwo, które jest owocem życia w komunii z Bogiem i bliźnim. Komunia i świadectwo! Takie było w istocie przeświadczenie ożywiające Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Bliskiemu Wschodowi, zjednoczone wokół Następcy Piotra w dniach od 10 do 24 października 2010 r., obradujące na temat: „Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie: komunia i świadectwo. «Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli» (Dz 4, 32).

Rzeczywistość bliskowschodnia jest bogata ze względu na swą różnorodność, ale nazbyt często naznaczona przymusem a także przemocą. Dotyczy to wszystkich mieszkańców regionu i wszystkich aspektów ich życia. Chrześcijanie, często znajdujący się w trudnej sytuacji, odczuwają w sposób szczególny, niekiedy ze znużeniem i niewielką nadzieją, negatywne skutki tych konfliktów i niepewności.

Często czują się upokorzeni. Wiedzą też z doświadczenia, że gdy dochodzi do konfliktów, oni padają ofiarami. Po aktywnym uczestniczeniu przez wieki w budowaniu poszczególnych narodów i wnoszeniu wkładu w kształtowanie się ich tożsamości i dobrobytu, wielu chrześcijan wybiera bardziej sprzyjające warunki, miejsca pokoju, gdzie oni i ich rodziny mogą żyć godnie i bezpiecznie, oraz przestrzenie wolności, gdzie ich wiara może się wyrażać, nie będąc poddana różnym ograniczeniom . Jest to wybór bolesny. Wpływa poważnie na jednostki, rodziny i Kościoły. Okalecza narody i przyczynia się do zubożenia ludzkiego, kulturowego i religijnego na Bliskim Wschodzie. Bliski Wschód bez chrześcijan lub z nielicznymi chrześcijanami nie jest już Bliskim Wschodem, ponieważ wraz z innymi ludźmi wierzącymi tworzą oni tak szczególną tożsamość regionu. Jedni są odpowiedzialni za drugich przed Bogiem. Dlatego ważne jest, aby przywódcy polityczni i religijni rozumieli tę rzeczywistość i unikali polityki lub strategii, która uprzywilejowuje jedną tylko wspólnotę, co prowadziłoby ku jednobarwnemu Bliskiemu Wschodowi, który w niczym nie odzwierciedlałby swej bogatej rzeczywistości ludzkiej i historycznej.”
(Ojciec Święty Papież Benedykt XVI)

Z okazji 10. rocznicy promulgacji Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej ECCLESIA IN MEDIO ORIENTE przez Ojca Świętego Benedykta XVI, w Katedrze Piotra i Pawła w Diecezji Legnickiej 11 maja 2023 r. od godz. 17:00 odbędzie się uroczystość eucharystyczna w obrządku wschodnio-katolickim maronickim.

Po Eucharystii odbędzie się krótka Adoracja Najświętszego Sakramentu z pieśniami maronickimi oraz modlitwami w języku arabskim/aramejskim i polskim. Niech ta nasza wspólna modlitwa będzie jak zapach kadzidła przyjemny dla Pana, jako odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego Franciszka z 25 marca br.

Wybrane dla Ciebie

spot_img

Święty ojciec Szarbel Machluf został patronem fundacji na mocy dekretu opata zakonu oraz przeora Sanktuarium św. Szarbela (klasztor św. Marona w Annai) z dnia 28 maja 2019 r.

spot_img
- Komunikaty -spot_img
- Zamów online przez nasz formularz - spot_img
- Modlimy się za Ciebie! -spot_img
- Wesprzyj nas -spot_img

Wiadomości