Informacje ogólne | Relikwie I stopnia

Drodzy Czciciele 
Wasze zainteresowania osobą świętymi z Libanu – jak św. Szarbel, św. Rafka, św. Ne’metallah El-Hardini i bł. Stefan Ne’me i ich relikwiami jest dla nas wielką radością. Jednak ze względu na bardzo dużą ilość próśb, które otrzymujemy z całego świata dzielimy się tym darem według wytycznych Kongregacji do Spraw Świętych w Watykanie.

Kustosz relikwii

 • Kustoszem grobu i relikwii świętych z Libanu – jak św. Szarbel, św. Rafka, św. Ne’metallah El-Hardini i bł. Stefan Ne’me – jest Zakon Libańskich Maronitów (Order Libanais Maronite). Relikwie przekazuje opat OLM wyłącznie do kultu publicznego w ośrodkach duszpasterskich, aby owocniej było w nich głoszone prawdę Ewangelii. W nabożeństwa do nich kościół wzywa nas do poznawania tajemnicy cnót libańskiego mnicha, miłosierdzia Bożego i głoszenia jej światu poprzez wartość ubóstwa, pokuty i ascezy modlitwy, cnót ukrytych i umartwienia oraz świadectwo życia w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich, przez czyn słowo i modlitwę.

O Relikwiach

 • Relikwie I stopnia – ex ossibus – z kości świętego.
 • Relikwie II stopnia – ex indumentis – z habitu świętego przekazywane są do parafii pod innymi wezwaniami, w których zaczyna rozwijać się nabożeństwo i cześć do nich.
 • Relikwie II stopnia – ex oleum – Sakramentalia z II st. Olej św. Szarbela jest pobłogosławiony relikwiarzem pierwszego stopnia świętego. Olej dotyka kości świętego Szarbela i jest relikwię drugiego stopnia.
 • Relikwie II stopnia – ex terrae – Sakramentalia z II st. Ziemia św. Rafki jest pobłogosławiony relikwiarzem pierwszego stopnia świętego. Ziemia dotyka kości świętej Rafki i jest relikwię drugiego stopnia.
 • Relikwie II st. można ich otrzymać napisając do Maronickiej Fundacji Misyjnej w Polsce.

Przy rozpatrywaniu próśb o relikwie zwracamy uwagę na:

 • Systematyczne praktykowanie wszystkich nowych form kultu.
 • Regularne celebrowanie w ciągu całego roku Mszy św. z kazaniami na cześć świętych z Libanu – jak św. Szarbel, św. Rafka, św. Ne’metallah El-Hardini i bł. Stefan Ne’me oraz innych nabożeństw.
 • Wspomnienie św. Szarbela Machlufa przypada w kalendarzu powszechnym 24 lipca, natomiast w kalendarzu ogólnopolskim 28 lipca.

Wspomnienia w kościele maronickim:

 • Wspomnienie św. Marona to 09 lutego.
 • Wspomnienie św. Jana Marona, patriarchy Antiochii, to 02 marca.
 • Wspomnienie św. Rafki (Rafqa) to 23 marca
 • Wspomnienie św. Męczenników Massabki, Franciszka, Abdul-Mootiego i Rafaela to 10 lipca
 • Wspomnienie św. Szarbela Makhlouf to tylko 23 lipca (a nie 24 lipca jak w obrządku łacińskim)
 • Wspomnienie św. Trzystu pięćdziesięciu męczenników i uczniów świętego Marona to 31 lipca.
 • Wspomnienie św. Ne’metallah El-Hardini to 14 grudnia

O duchowe przygotowanie

 • Ksiądz Proboszcz, uprzejmie prosimy o duchowe przygotowanie parafian na przyjęcie świętego w znaku relikwii poprzez rekolekcje albo nowennę, dni skupienia, „triduum”, okolicznościowe nabożeństwa liturgiczne poświęcone tajemnicy jego Apostołce. W pomoce duszpasterskie można zaopatrzyć się w sklepie na naszej stronie internetowej: www.maronici.pl
 • Prosimy również o utworzenie w parafii grupy (jeżeli taka jeszcze nie istnieje), której członkowie podejmą posłannictwo świętych z Libanu i ich styl życia w duchu ufności i miłosierdzia przybierając formy dostosowane do obecnych potrzeb, pod warunkiem że będzie zawsze związane z rozeznaniem i posłuszeństwem. Zadaniem ich będzie zgłębianie tajemnicy życia mnicha libańskiego oraz wypraszanie go dla świata i głoszenie poprzez świadectwo życia.
 • Jeżeli dot. św. Szarbela prosimy o kontakt z Stowarzyszeniem Rodzina Świętego Szarbela (De Christifidelim Consociationibus Privatis w Polsce). Stowarzyszenia ta ścisły współpracuje z Zakonem Libańskim Maronickim.

Jak otrzymać?

Procedura starania się o relikwie jest następująca:

 • W imieniu parafii z oficjalną prośbą o przekazanie relikwii świętego występuje Ksiądz Proboszcz.
 • Pismo powinno zawierać opis praktykowanego nabożeństwa w parafii.
 • W piśmie należy uwzględnić zobowiązanie do publicznego kultu i godnego przechowywania relikwii, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Prawa Kanonicznego i przepisami liturgicznymi Kościoła Rzymskokatolickiego.
 • W piśmie należy podać dokładne dane adresowe stałego miejsca przechowywania relikwii: wezwanie parafii, kościoła, kaplicy, diecezję, numer telefonu i e-mail.
 • Pismo powinno być opatrzone podpisem Księdza Proboszcza i pieczęcią parafii oraz powinno zawierać aprobatę i pieczęć Biskupa lokalnego lub Kurii Biskupiej.

Oryginały pism należy przesłać drogą pocztową na adres:

 • Père supérieur général de l’OLM – Ordre Libanais Maronite
  General Order Libanais Maronite
  Ghazir – Lebanon
  Po rozpatrzeniu podania, na adres osoby ubiegającej się o relikwie, zostanie przesłane pismo/email z decyzją Zgromadzenia z Libanu. Maronicka Fundacja Misyjna w Polsce jest tylko pośrednikiem sanktuarium i nie ma mocy decyzyjnej do której parafii będzie przekazywany relikwii.

Uwaga:

 • Relikwii ze względu na ich bezcenną wartość nie wysyłamy pocztą. Są one przekazywane uroczyście z dokumentem potwierdzającym ich autentyczność podczas Eucharystii. Relikwie powinien odebrać osobiście Ksiądz Proboszcz albo osoba wydelegowana z pisemnym upoważnieniem (należy podać imię i nazwisko oraz numeru dokumentu tożsamości).
 • Kustosz relikwii w Polsce również może przyjechać na nabożeństwo lub przekazać to biskupowi miejscowemu. Wcześniej należy dokonać wszystkich ustaleń związanych z przyjazdem po relikwie kontaktując się telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną: sgolm@olm.org.lb or kustosz@maronici.pl 
 • Relikwie nie podlegają opłacie i dzielimy się nimi jako Bożym darem. Jednak przygotowanie relikwii wiąże się z pewnymi wydatkami. Uprzejmie prosimy o złożenie ofiary pokrywającej koszt kapsuły i innych materiałów.

O Relikwiarze

 • Można u nas także nabyć pozłacane relikwiarze w Polsce.
 • Relikwiarz w kształcie cedru libańskiego (wysokość 60 cm) z kapsułą
 • Mały relikwiarz w kształcie cedru libańskiego (wysokość 30 cm) z kapsułą
 • Mały relikwiarz « II stopnia » (wysokość 18 cm) z kapsułą
 • Więcej informacji o relikwiarze z Libanu należy napisać do kustosza Maronickiej Fundacji Misyjnej w Polsce (info@maronici.pl)

O umieszczenie relikwii

 • Prosimy o umieszczenie relikwii do kultu publicznego w kościele na stałe w tzw. «reliquiarium» 
(przeszklonej gablotce), w którym będą zabezpieczone przed kradzieżą i profanacją. W ten sposób wierni będą mieli zawsze przystęp na modlitwie do świętych i będą mogli doświadczać ich przemożnych wstawiennictwa u Boga bogatego w miłosierdzie.
 • W imieniu Zgromadzenie, w którym do świętości dojrzewał libańskiego mnicha i mniszki, serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączają się w jego misję głoszenia światu prawdę Ewangelii.

  Procedura starania się o relikwie do pobrania

Uwaga:

Relikwie nie podlegają opłacie i dzielimy się nimi jako Bożym darem.

Zachowując Kan. 1190 Kodeksu Prawa Kanonicznego w żadnym wypadku nie należy zarzadzać kwotę za relikwie. Wierni mają to dostać za darmo a udzielania się należy bezwzlędnie usuwać wszelkie pozory transakcji lub handlu.