Pomoc dla Libanu

Rachunek bankowy w PLN (złotych) dla darowizn:
PL 05 1090 2398 0000 0001 4374 0300
Maronicka Fundacja Misyjna
ul. św. Józefa 1/3, furta klasztorna
51-329 Wrocław
email: biuro@maronici.pl
BIC/SWIFT: WBKPPLPP

Rachunek bankowy w USD :
75 1090 2398 0000 0001 4327 1209

Rachunek bankowy w EUR :
37 1090 2398 0000 0001 4400 2109

60.000 PLN z 1.200.000 PLN

Serce przy sercu! Pilna pomoc dla Libanu!

Apel do państw świata

Bejrut jest obecnie zniszczonym miastem. Doszło tam ostatnio do prawdziwej katastrofy z powodu tajemniczego wybuchu, który miał miejsce w porcie. Bejrut, określano zawsze ,,narzeczoną Wschodu” i latarnią morską Zachodu, obecnie jest owa narzeczona bardzo udręczona. To jest scena wojenna bez wojny. Nastąpiło zniszczenie i spustoszenie wszystkich jego ulic, dzielnic i domów. Dziesiątki obywateli straciło życie; tysiące zostało rannych; zniszczone zostały szpitale, kościoły, domy, instytucje, hotele, sklepy oraz różne instytucje publiczne i prywatne. Setki rodzin stało się bezdomnymi. Wszystko to ma miejsce, a państwo znajduje się w sytuacji bankructwa gospodarczego i finansowego, które sprawia, że nie jest w stanie poradzić sobie z tą ludzką i miejską katastrofą. Libańczycy są również w stanie ubóstwa i nędzy.

Kościół, który utworzył sieć pomocy humanitarnej na całym terytorium Libanu, znajduje się dziś przed nowym wielkim wyzwaniem, którego nie jest w stanie samodzielnie podjąć. Pozostaje jednocześnie w całkowitej solidarności z najuboższymi, rodzinami ofiar, rannymi i wysiedlonymi, i jest gotów przyjąć ich w swoich instytucjach

W imieniu Kościoła w Libanie dziękuję wszystkim państwom, które wyraziły gotowość do pomocy Bejrutowi, miastu zniszczonemu przez wybuch, i zwracam się do innych bratnich i siostrzanych krajów oraz do wielkich państw, a także do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w celu niezwłocznego zmobilizowania pomocy na ratowanie Bejrutu, bez żadnych względów politycznych, ponieważ to, co się stało, wykracza poza politykę i konflikty. Wzywam również organizacje charytatywne w różnych krajach do pomocy rodzinom libańskim, a w szczególności zamieszkałym w Bejrucie, aby mogły one wyleczyć swoje rany i odbudować swoje domy.

W ciągu ostatnich kilku lat Liban doświadczał kolejnych katastrof politycznych, zagrożenia bezpieczeństwa, problemów gospodarczych i finansowych, które wymagały interwencji w celu jego ratowania. Liban, który zaoferował światu alfabet, zasługuje na wsparcie ze strony swoich braci i przyjaciół, aby pomóc mu w odbudowie stolicy, poprzez natychmiastowe założenie “funduszu kontrolowanego przez ONZ” w celu zarządzania pomocą. Mówię do Państwa, ponieważ wiem, że kochacie Liban i że odpowiecie na to wezwanie. Mówię do państwa, ponieważ wiem, jak bardzo chcecie, by Liban odzyskał swoją historyczną rolę w służbie ludzkości, demokracji i pokoju na Bliskim Wschodzie i w świecie.

Al-Diman, 5 sierpnia 2020 r

+ Kardynał Beszara Butros El-Rai
Patriarcha Antiochii i całego Wschodu
Przewodniczący Rady Katolickich Patriarchów i Biskupów Libanu

Pomoc dla Libanu

60.000 PLN z 1.200.000 PLN

Rachunek bankowy w PLN (złotych) dla darowizn: “Dla Libanu”
PL 05 1090 2398 0000 0001 4374 0300
Maronicka Fundacja Misyjna
ul. św. Józefa 1/3, furta klasztorna
51-329 Wrocław
email: biuro@maronici.pl
BIC/SWIFT: WBKPPLPP

Rachunek bankowy w USD:
PL 75 1090 2398 0000 0001 4327 1209

Rachunek bankowy w EUR:
PL 37 1090 2398 0000 0001 4400 2109