Pomoc dla Libanu

Rachunek bankowy w PLN (złotych) dla darowizn:
PL 05 1090 2398 0000 0001 4374 0300
Maronicka Fundacja Misyjna
ul. św. Józefa 1/3, furta klasztorna
51-329 Wrocław
email: biuro@maronici.pl
BIC/SWIFT: WBKPPLPP

Rachunek bankowy w USD :
75 1090 2398 0000 0001 4327 1209

Rachunek bankowy w EUR :
37 1090 2398 0000 0001 4400 2109

252.877 PLN z 350.000 PLN

Modlimy się, aby Bóg błogosławił i wynagrodził wszystkim, którzy przyczyniają się do złagodzenie bólu ludzi cierpiących. Dziękuję Wam za wszelki przejaw dobroci i serca.

  

Serce przy sercu! Pilna pomoc dla Libanu!

Apel do państw świata

Bejrut jest obecnie zniszczonym miastem. Doszło tam ostatnio do prawdziwej katastrofy z powodu tajemniczego wybuchu, który miał miejsce w porcie. Bejrut, określano zawsze ,,narzeczoną Wschodu” i latarnią morską Zachodu, obecnie jest owa narzeczona bardzo udręczona. To jest scena wojenna bez wojny. Nastąpiło zniszczenie i spustoszenie wszystkich jego ulic, dzielnic i domów. Dziesiątki obywateli straciło życie; tysiące zostało rannych; zniszczone zostały szpitale, kościoły, domy, instytucje, hotele, sklepy oraz różne instytucje publiczne i prywatne. Setki rodzin stało się bezdomnymi. Wszystko to ma miejsce, a państwo znajduje się w sytuacji bankructwa gospodarczego i finansowego, które sprawia, że nie jest w stanie poradzić sobie z tą ludzką i miejską katastrofą. Libańczycy są również w stanie ubóstwa i nędzy.

Kościół, który utworzył sieć pomocy humanitarnej na całym terytorium Libanu, znajduje się dziś przed nowym wielkim wyzwaniem, którego nie jest w stanie samodzielnie podjąć. Pozostaje jednocześnie w całkowitej solidarności z najuboższymi, rodzinami ofiar, rannymi i wysiedlonymi, i jest gotów przyjąć ich w swoich instytucjach

W imieniu Kościoła w Libanie dziękuję wszystkim państwom, które wyraziły gotowość do pomocy Bejrutowi, miastu zniszczonemu przez wybuch, i zwracam się do innych bratnich i siostrzanych krajów oraz do wielkich państw, a także do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w celu niezwłocznego zmobilizowania pomocy na ratowanie Bejrutu, bez żadnych względów politycznych, ponieważ to, co się stało, wykracza poza politykę i konflikty. Wzywam również organizacje charytatywne w różnych krajach do pomocy rodzinom libańskim, a w szczególności zamieszkałym w Bejrucie, aby mogły one wyleczyć swoje rany i odbudować swoje domy.

W ciągu ostatnich kilku lat Liban doświadczał kolejnych katastrof politycznych, zagrożenia bezpieczeństwa, problemów gospodarczych i finansowych, które wymagały interwencji w celu jego ratowania. Liban, który zaoferował światu alfabet, zasługuje na wsparcie ze strony swoich braci i przyjaciół, aby pomóc mu w odbudowie stolicy, poprzez natychmiastowe założenie “funduszu kontrolowanego przez ONZ” w celu zarządzania pomocą. Mówię do Państwa, ponieważ wiem, że kochacie Liban i że odpowiecie na to wezwanie. Mówię do Państwa, ponieważ wiem, jak bardzo chcecie, by Liban odzyskał swoją historyczną rolę w służbie ludzkości, demokracji i pokoju na Bliskim Wschodzie i na świecie.

Al-Diman, 5 sierpnia 2020 r

+ Kardynał Beszara Butros El-Rai
Patriarcha Antiochii i całego Wschodu
Przewodniczący Rady Katolickich Patriarchów i Biskupów Libanu

Pomoc dla Libanu

252.877 PLN z 350.000 PLN

Celem zbiórki jest pozyskanie pieniędzy na pomoc humanitarną dla poszkodowanych w Bejrucie. Realizacja zadania oparta jest na współpracy z różnymi zakonami działającymi w imieniu Kościoła Maronickiego w Libanie.

Rachunek bankowy w PLN (złotych) dla darowizn: “Dla Libanu”
PL 05 1090 2398 0000 0001 4374 0300
Maronicka Fundacja Misyjna
ul. św. Józefa 1/3, furta klasztorna
50-329 Wrocław | email: biuro@maronici.pl
BIC/SWIFT: WBKPPLPP

Rachunek bankowy w USD:
PL 75 1090 2398 0000 0001 4327 1209

Rachunek bankowy w EUR:
PL 37 1090 2398 0000 0001 4400 2109

Darowizny za pośrednictwem Maronickiej Fundacji Misyjnej będą przekazywane za pośrednictwem instytucji kościelnych, które są ściśle związane z naszą fundacją.

Wszystkie informacje o naszej akcji humanitarnej będą publikowane na stronie fundacji. Nie ma słów, by wyrazić wdzięczność dla Was, Polaków za Wasza hojność! Dziękujemy Państwu również za jedność w duchu i w modlitwie w tak tragicznym czasie.

Wybuch w porcie w Bejrucie

Sytuacja w Libanie staje się coraz bardziej dramatyczna.  Na dzień dzisiejszy jest ponad 200 ofiar śmiertelnych, około 6 tys. rannych, wciąż kilkadziesiąt osób zaginionych po eksplozji 2750 ton azotanu amonu przechowywanego w magazynach portu w Bejrucie. Przepełnione szpitale borykają się z brakiem miejsc. Ze strony rządu brak jest jakiejkolwiek pomocy, Libańczycy mogą liczyć tylko na pomoc z zagranicy. Maronicka Fundacja Misyjna uruchamia pomoc dla pogrążonych. Przeznaczyliśmy na ten cel już ponad 160 tys. złotych.

Poniższy film prezentuje apel do świata naszego patriarcha, kard. Beszara el Rai.

Apel o pomoc!

Dzisiaj potrzeba ciągłej pomocy jest ogromna ze względu na szalejący w Libanie kryzys ekonomiczny, pandemię COVID109 i potężną eksplozję w Bejrucie.

Dzięki ufności wielu Polaków, Maronicka Fundacja Misyjna udzieliła wsparcia finansowego, umożliwiając iż:

  1. Ponad 1120 rodzinom otrzymać codzienne posiłki, szczególnie z bardzo ubogiej dzielnicy Bourj Hammoud w Bejrucie.
  2. Remont dla dwóch szpitali (Jbeil -Byblos oraz w Beit Chabeb) należących do zakonu libańskich maronitów.
  3. Wraz z Misyjnym Zakonem Maronickim, rozpoczęcie prac remontowych u ponad 400 rodzin dotkniętych eksplozją. (Przed zimą należy ponownie zamontować okna, wzmocnić zniszczone ściany, zainstalować drzwi oraz zabezpieczyć sprawy, które pozwolą rodzinnie wrócić do swojego mieszkania).
  4. Zakup lekarstw, usług i urządzeń ułatwiających życie niepełnosprawnym. Na ten cel przeznaczyliśmy już 29.480 zł z własnych środków.
252.877 PLN z 350.000 PLN

Pomoc dla Libanu

Rachunek bankowy w PLN (złotych) dla darowizn:
PL 05 1090 2398 0000 0001 4374 0300
Maronicka Fundacja Misyjna
ul. św. Józefa 1/3, furta klasztorna
51-329 Wrocław
email: biuro@maronici.pl
BIC/SWIFT: WBKPPLPP

Rachunek bankowy w USD :
75 1090 2398 0000 0001 4327 1209

Rachunek bankowy w EUR :
37 1090 2398 0000 0001 4400 2109

Modlimy się, aby Bóg błogosławił i wynagrodził wszystkim, którzy przyczyniają się do złagodzenie bólu ludzi cierpiących. Dziękuję Wam za wszelki przejaw dobroci i serca.