spot_img

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi został ogłoszony w 1854 r. przez bł. Piusa IX, po konsultacji z 603 biskupami z całego świata. Spośród nich 546 odpowiedziało pozytywnie na ogłoszenie dogmatu. W ten sposób, bullą Ineffabilis Deus z 8 grudnia 1854 r., został ustanowiony dogmat.

Niepokalane Poczęcie Maryi oznacza więc, że Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego, jednak ze związku płciowego swoich rodziców, świętego Joachima i świętej Anny. Jak można zrozumieć taką afirmację, jeśli wiadomo, że cała ludzkość nosi na sobie piętno grzechu pierworodnego? Bulla Ineffabilis Deus stwierdza, że:

“Niewysłowiony Bóg (…) od początku i przed wiekami wybrał i przeznaczył dla swego Jednorodzonego Syna matkę, z której On się narodzi, stanie się ciałem, w błogosławionej pełni czasu; i poszedł za Nią z tak wielką miłością, przedkładając nad wszystkie stworzenia, że tylko Ją upodobał sobie w najbardziej proroczej woli”. Dlatego też napełnił Ją obficiej niż wszystkich aniołów i wszystkich świętych obfitością wszystkich charyzmatów niebieskich, czerpanych ze skarbca Boskości. W ten sposób Ona, zawsze absolutnie wolna od wszelkiej zmazy grzechu, cała piękna i doskonała, posiada taką pełnię niewinności i świętości, jakiej nie można sobie wyobrazić po Bogu, a której poza Bogiem nikt nie jest w stanie pojąć samą myślą”. (DS 2800)

Kościół katolicki wyznaje więc wiarę w to, że Najświętsza Maryja Panna została zachowana od grzechu pierworodnego i jego skutków, gdyż to, co się wydarzyło, nie jest możliwe do określenia. Trzeba jednak pamiętać, że Bóg jest wszechmocny i może uczynić wszystko, także zachować Maryję od zmazy grzechu pierworodnego. W rzeczywistości Maryja nie była pierwsza. Podobnie Adam i Ewa byli również niepokalani. Bulla Ineffabilis Deus wyjaśnia dalej:

“I z pewnością było to zupełnie stosowne, aby tak czcigodna matka zawsze radowała się ozdobiona blaskiem najdoskonalszej świętości, a będąc całkowicie odporną na plamę pierwotnej winy, odniosła najpełniejszy triumf nad starożytnym wężem. Jej Bóg Ojciec postanowił dać swego jedynego Syna, którego, zrodzonego z własnego serca, miłuje jak siebie samego, i postanowił dać w taki sposób, aby był z natury jednym i tym samym Synem, wspólnym Bogu Ojcu i Dziewicy; Ją ten sam Syn postanowił uczynić istotnie swoją Matką, a Duch Święty zechciał i działał tak, aby przez Nią począł się i narodził On, od którego sam pochodzi. (DS 2801)

Maryja została odkupiona od chwili swego poczęcia. Została zbawiona przez Jezusa, gdy umarł na krzyżu. Jest to możliwe tylko dlatego, że Bóg patrzy na rzeczy poza czasem. Tak więc spojrzenie Ojca na zasługi Syna zachowuje Maryję od wszelkiego grzechu jeszcze w łonie Jej matki. Jest to trudność intelektualna, ponieważ bardzo trudno jest zrozumieć, jak do tego dochodzi, ale w tym przypadku wiara poszukuje inteligencji.

“W istocie Kościół Chrystusowy, pilny stróż i obrońca powierzonych mu doktryn, nigdy niczego w nich nie zmienia, niczego nie pomija, niczego nie dodaje, lecz z całą gorliwością traktuje wiernie i mądrze stare dane, które od najdawniejszych czasów nabrały kształtu i które zasiała wiara Ojców, Stara się je wypolerować i wyszlifować w taki sposób, aby starożytne dogmaty doktryny niebiańskiej otrzymały dowody, światło i precyzję, ale aby zachowały swoją zupełność, swoją integralność i swój charakter, i aby rozwijały się tylko według własnego rodzaju, to znaczy w tym samym dogmacie, w tym samym znaczeniu, w tym samym zdaniu. ” (DS 2802)

Oznacza to, że Kościół zawsze wierzył w Niepokalane Poczęcie Maryi, jednak przed oficjalnym ogłoszeniem dopuszczano, że były dyskusje, że ludzie nie wierzyli, jednak od momentu, kiedy Kościół potwierdził, że zawsze wierzył w bezgrzeszne poczęcie Maryi, dyskusje ustały.

“… Dla czci świętej i niepodzielnej Trójcy, dla ozdoby i adoracji Dziewicy Poczętej, dla wywyższenia wiary katolickiej i wzrostu religii chrześcijańskiej, z upoważnienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławionych apostołów Piotra i Pawła i naszego, oświadczamy, ogłaszamy i określamy Nauka, która głosi, że Najświętsza Maryja Panna, w pierwszej chwili swego poczęcia, dzięki szczególnej łasce i przywilejowi Boga Wszechmogącego, ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana wolna od wszelkiej zmazy winy pierworodnej, jest objawiona przez Boga i dlatego powinna być mocno i stale wyznawana przez wszystkich wiernych. ” (DS 2803)

Od ogłoszenia dogmatu w grudniu 1854 r., bezgrzeszne poczęcie Najświętszej Maryi Panny stało się prawdą wiary katolickiej:

“Dlatego, jeśli są tacy, którzy przypuszczają – na co Bóg nie pozwala – że myślą w swoich sercach inaczej niż to, co zostało przez Nas określone, niech tacy zwrócą na to uwagę i wiedzą, że potępieni przez własny osąd, są rozbitkami w wierze i odłączeni od jedności Kościoła, a ponadto automatycznie poniosą kary ustanowione przez prawo, jeśli ośmielą się zamanifestować słowem, pismem lub w jakikolwiek inny zewnętrzny sposób to, co myślą w swoich sercach.” (DS 2804)

Dlatego niech każdy będzie gotowy do przyjęcia i obrony tej prawdy wiary, głosząc Niepokalane Poczęcie Maryi Najświętszej. Niech każdy nosi na swoich ustach i w swoim sercu ten piękny Hymn z Oficjum Czytań:

Niech zabrzmią hymny radosne, Niech nowym dźwięczą weselem,
Gdy Bożej Matki Dziewicy Życie się dzisiaj zaczyna.
Maryjo, chlubo ludzkości I córko światła wiecznego,
Twój Syn od zmazy wszelakiej Ciebie zachował na zawsze.
Zaciążył grzech pierworodny Nad bytem wszystkich pokoleń
I tylko Pana i Ciebie Nigdy nie dotknął swą skazą.
Jak Dawid z procy ugodził Złośliwą pychę olbrzyma,
Tak Ty zdeptałaś swą stopą Łeb przewrotnego szatana.
Gołąbko z arki Noego, Pokorna, cicha i piękna,
Zieloną niesiesz gałązkę, Znak miłosierdzia Bożego.
Niech będzie Bóg uwielbiony, Którego w Trójcy sławimy,
Bo Ciebie, Pani, obdarzył Łaską szczególnej świętości.
Amen.

Wybrane dla Ciebie

spot_img

Święty ojciec Szarbel Machluf został patronem fundacji na mocy dekretu opata zakonu oraz przeora Sanktuarium św. Szarbela (klasztor św. Marona w Annai) z dnia 28 maja 2019 r.

spot_img
- Komunikaty -spot_img
- Zamów online przez nasz formularz - spot_img
- Modlimy się za Ciebie! -spot_img
- Wesprzyj nas -spot_img

Wiadomości